Hai

Hai

Hai Lam

美国

擅长英雄

  • 使用3次 胜率66.7%

  • 使用3次 胜率66.7%

  • 使用2次 胜率0%

  • 使用2次 胜率0%

  • 使用1次 胜率0%

近期比赛

时间
赛事名
对阵
选用英雄
KDA
场次
01-01 08:00 0/1/6第二局
01-01 08:00 1/0/7第一局
01-01 08:00 2/1/11第二局
01-01 08:00 1/2/8第一局
01-01 08:00 1/5/8第一局
01-01 08:00 0/5/5第二局
01-01 08:00 0/6/2第一局
01-01 08:00 0/3/5第三局
01-01 08:00 0/1/2第二局
01-01 08:00 0/2/10第一局
FE电竞